Đình Lập, Lạng Sơn

13/07/2024 20:58

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 93 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đình Lập, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đình Lập, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
26 ° 26 ° mây rải rác
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
26 ° 26 ° mây rải rác
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
26 ° 26 ° mây rải rác
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
26 ° 27 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
32 ° 39 ° mưa nhẹ
14/07
33 ° 38 ° mưa nhẹ
15/07
34 ° 39 ° mưa nhẹ
16/07
34 ° 38 ° mưa nhẹ
17/07
30 ° 35 ° mưa nhẹ
18/07
30 ° 36 ° mưa nhẹ
19/07
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
20/07
29 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps