Đình Lập, Lạng Sơn

23/10/2021 21:51

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 14 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 85 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đình Lập, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đình Lập, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
15 ° 14 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
15 ° 14 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
14 ° 14 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
17 ° 16 ° mây đen u ám
24/10
18 ° 17 ° mây đen u ám
25/10
25 ° 25 ° mây rải rác
26/10
27 ° 27 ° mây thưa
27/10
24 ° 25 ° mây thưa
28/10
26 ° 26 ° mây thưa
29/10
22 ° 23 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 24 ° mây đen u ám