Hữu Lũng, Lạng Sơn

28/05/2024 16:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hữu Lũng, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hữu Lũng, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hữu Lũng, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
28 ° 32 ° mưa vừa
29/05
32 ° 39 ° mưa nhẹ
30/05
32 ° 39 ° mưa vừa
31/05
25 ° 25 ° mưa vừa
01/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
02/06
32 ° 39 ° mưa nhẹ
03/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
04/06
29 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps