Hữu Lũng, Lạng Sơn

20/05/2022 23:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hữu Lũng, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hữu Lũng, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653055200 : 1653055200
21:00
20/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653058800 : 1653058800
22:00
20/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hữu Lũng, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
28 ° 31 ° mưa vừa
21/05
24 ° 24 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa vừa
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
25/05
29 ° 34 ° mưa vừa
26/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/05
30 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps