Lộc Bình, Lạng Sơn

20/10/2021 13:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 71 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lộc Bình, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lộc Bình, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
23 ° 24 ° mây cụm
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
23 ° 24 ° mây thưa
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
23 ° 24 ° mây thưa
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
23 ° 24 ° mây rải rác
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
21/10
16 ° 16 ° mưa vừa
22/10
13 ° 13 ° mưa nhẹ
23/10
12 ° 12 ° mưa nhẹ
24/10
14 ° 14 ° mưa nhẹ
25/10
18 ° 18 ° mây đen u ám
26/10
22 ° 22 ° mây thưa
27/10
23 ° 23 ° mây thưa