Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

31/01/2023 11:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 25 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
01/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
02/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
03/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
04/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ
05/02
17 ° 18 ° mưa nhẹ
06/02
17 ° 17 ° mưa nhẹ
07/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ

Windy Maps