Văn Lãng, Lạng Sơn

03/10/2022 14:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 65 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Văn Lãng, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Văn Lãng, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
30 ° 34 ° mây cụm
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
29 ° 34 ° mây cụm
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
24 ° 25 ° mây thưa
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
23 ° 24 ° mây thưa
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
23 ° 24 ° mây thưa
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
23 ° 24 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Văn Lãng, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 34 ° mưa vừa
05/10
31 ° 34 ° mây rải rác
06/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 31 ° mưa vừa
08/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
09/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
10/10
18 ° 19 ° mưa nhẹ

Windy Maps