Văn Lãng, Lạng Sơn

03/12/2023 07:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 14 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 82 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Văn Lãng, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Văn Lãng, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701540000 : 1701540000
01:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701543600 : 1701543600
02:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701547200 : 1701547200
03:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701550800 : 1701550800
04:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701554400 : 1701554400
05:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701558000 : 1701558000
06:00
03/12
15 ° 14 ° mây đen u ám
1701561600 : 1701561600
07:00
03/12
15 ° 15 ° mây đen u ám
1701565200 : 1701565200
08:00
03/12
15 ° 15 ° mây đen u ám
1701568800 : 1701568800
09:00
03/12
16 ° 15 ° mây đen u ám
1701572400 : 1701572400
10:00
03/12
17 ° 16 ° mây đen u ám
1701576000 : 1701576000
11:00
03/12
18 ° 17 ° mây đen u ám
1701579600 : 1701579600
12:00
03/12
19 ° 18 ° mây đen u ám
1701583200 : 1701583200
13:00
03/12
19 ° 18 ° mây đen u ám
1701586800 : 1701586800
14:00
03/12
19 ° 18 ° mây đen u ám
1701590400 : 1701590400
15:00
03/12
18 ° 18 ° mây đen u ám
1701594000 : 1701594000
16:00
03/12
18 ° 17 ° mây đen u ám
1701597600 : 1701597600
17:00
03/12
17 ° 17 ° mây đen u ám
1701601200 : 1701601200
18:00
03/12
17 ° 16 ° mây đen u ám
1701604800 : 1701604800
19:00
03/12
16 ° 16 ° mây đen u ám
1701608400 : 1701608400
20:00
03/12
16 ° 16 ° mây đen u ám
1701612000 : 1701612000
21:00
03/12
16 ° 16 ° mây đen u ám
1701615600 : 1701615600
22:00
03/12
16 ° 16 ° mây đen u ám
1701619200 : 1701619200
23:00
03/12
16 ° 16 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Văn Lãng, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/12
16 ° 15 ° mưa nhẹ
03/12
18 ° 17 ° mây đen u ám
04/12
16 ° 16 ° mưa nhẹ
05/12
16 ° 16 ° mây đen u ám
06/12
16 ° 16 ° mưa nhẹ
07/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
08/12
23 ° 23 ° mây rải rác
09/12
21 ° 22 ° mây đen u ám

Windy Maps