Văn Quan, Lạng Sơn

23/09/2023 21:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Văn Quan, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Văn Quan, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Văn Quan, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 35 ° bầu trời quang đãng
24/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
25/09
32 ° 35 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
28/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
29/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
30/09
23 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps