Bảo Thắng, Lào Cai

17/05/2022 13:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 59 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Thắng, Lào Cai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Thắng, Lào Cai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
27 ° 28 ° mây cụm
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
28 ° 29 ° mây cụm
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 29 ° mây cụm
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
27 ° 29 ° mây cụm
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
27 ° 28 ° mây cụm
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
25 ° 26 ° mây cụm
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mây cụm
18/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
19/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
20/05
24 ° 25 ° mưa vừa
21/05
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
22/05
23 ° 23 ° mưa vừa
23/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps