Sa Pa, Lào Cai

23/10/2021 21:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

10 °

Cảm giác: 10 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sa Pa, Lào Cai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sa Pa, Lào Cai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
10 ° 10 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
10 ° 10 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
10 ° 10 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sa Pa, Lào Cai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
10 ° 10 ° mưa nhẹ
24/10
14 ° 13 ° mây đen u ám
25/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
26/10
17 ° 16 ° mây đen u ám
27/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ
28/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
29/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ
30/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ