Thị xã Kiến Tường, Long An

05/02/2023 14:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 37 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Kiến Tường, Long An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Kiến Tường, Long An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
34 ° 34 ° mây đen u ám
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
34 ° 34 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
34 ° 34 ° mây cụm
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
33 ° 33 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
29 ° 30 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Kiến Tường, Long An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
33 ° 34 ° mây cụm
06/02
33 ° 34 ° mây cụm
07/02
33 ° 35 ° mây rải rác
08/02
34 ° 36 ° mưa nhẹ
09/02
35 ° 36 ° bầu trời quang đãng
10/02
35 ° 35 ° mây rải rác
11/02
34 ° 36 ° mây cụm
12/02
35 ° 37 ° mây rải rác

Windy Maps