Phố Lệ Mật, Long Biên

24/05/2022 12:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 97 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phố Lệ Mật, Long Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phố Lệ Mật, Long Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
24 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phố Lệ Mật, Long Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
25/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 36 ° mưa vừa
27/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
28/05
29 ° 34 ° mưa vừa
29/05
30 ° 36 ° mưa vừa
30/05
28 ° 33 ° mưa vừa
31/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Windy Maps