Đồng Bái, Lương Sơn

20/05/2022 23:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đồng Bái, Lương Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đồng Bái, Lương Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 31 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đồng Bái, Lương Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
28 ° 31 ° mưa vừa
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
22 ° 23 ° mưa vừa
23/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ
25/05
26 ° 26 ° mưa vừa
26/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
27/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Windy Maps