Đồng Bái, Lương Sơn

10/12/2023 23:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 90 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đồng Bái, Lương Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đồng Bái, Lương Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đồng Bái, Lương Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
27 ° 29 ° mây rải rác
11/12
27 ° 30 ° mây đen u ám
12/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
14/12
27 ° 27 ° mây cụm
15/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
16/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
17/12
12 ° 11 ° mưa nhẹ

Windy Maps