Chiyoda City, Marunouchi

05/02/2023 13:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

11 °

Cảm giác: 9 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 31 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chiyoda City, Marunouchi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chiyoda City, Marunouchi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
11 ° 9 ° mây thưa
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
11 ° 9 ° mây thưa
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
11 ° 9 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
11 ° 9 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
10 ° 9 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
10 ° 8 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
9 ° 7 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
9 ° 7 ° mây rải rác
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
8 ° 7 ° mây rải rác
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
8 ° 7 ° mây cụm
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
8 ° 8 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chiyoda City, Marunouchi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
8 ° 6 ° mây thưa
06/02
9 ° 7 ° bầu trời quang đãng
07/02
11 ° 9 ° mây đen u ám
08/02
9 ° 7 ° mưa nhẹ
09/02
8 ° 5 ° mây thưa
10/02
3 ° -3 ° mưa vừa
11/02
8 ° 4 ° mưa vừa
12/02
11 ° 9 ° mây đen u ám

Windy Maps