Chiyoda City, Marunouchi

13/04/2024 15:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 60 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chiyoda City, Marunouchi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chiyoda City, Marunouchi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
19 ° 19 ° mây cụm
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
19 ° 19 ° mây cụm
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
19 ° 19 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
18 ° 18 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
18 ° 17 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
17 ° 16 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
16 ° 15 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
15 ° 15 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
15 ° 14 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chiyoda City, Marunouchi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
19 ° 18 ° mây rải rác
14/04
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
15/04
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
16/04
21 ° 20 ° mây đen u ám
17/04
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
18/04
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
19/04
22 ° 22 ° mây đen u ám
20/04
19 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps