1-chōme, Motoasakusa

30/09/2022 19:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 72 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết 1-chōme, Motoasakusa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 1-chōme, Motoasakusa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
23 ° 23 ° mây thưa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
23 ° 23 ° mây thưa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
23 ° 23 ° mây thưa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
23 ° 23 ° mây thưa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 1-chōme, Motoasakusa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
01/10
26 ° 26 ° mây rải rác
02/10
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
04/10
28 ° 28 ° bầu trời quang đãng
05/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ
06/10
17 ° 16 ° mưa vừa
07/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ

Windy Maps