1-chōme, Motoasakusa

23/02/2024 03:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

2 °

Cảm giác: -4 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 90 % Gió: 8 m/s

Dự Báo Thời Tiết 1-chōme, Motoasakusa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 1-chōme, Motoasakusa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708632000 : 1708632000
03:00
23/02
2 ° -2 ° mưa nhẹ
1708635600 : 1708635600
04:00
23/02
2 ° -2 ° mưa vừa
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
2 ° -2 ° mưa vừa
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
3 ° -1 ° mây đen u ám
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
3 ° -1 ° mưa nhẹ
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
3 ° -1 ° mưa nhẹ
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
3 ° -1 ° mưa nhẹ
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
4 ° 1 ° mây đen u ám
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
5 ° 2 ° mây đen u ám
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
5 ° 2 ° mây đen u ám
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
5 ° 1 ° mây đen u ám
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
4 ° 1 ° mây đen u ám
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
4 ° 1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 1-chōme, Motoasakusa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
3 ° -1 ° mưa vừa
24/02
5 ° 3 ° bầu trời quang đãng
25/02
7 ° 5 ° mưa nhẹ
26/02
7 ° 2 ° mưa vừa
27/02
9 ° 5 ° bầu trời quang đãng
28/02
8 ° 8 ° bầu trời quang đãng
29/02
9 ° 7 ° mây đen u ám
01/03
7 ° 4 ° mưa nhẹ

Windy Maps