Shiojiri, Nagano

01/02/2023 02:58

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

-5 °

Cảm giác: -9 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 86 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiojiri, Nagano Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiojiri, Nagano
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675191600 : 1675191600
02:00
01/02
-6 ° -9 ° bầu trời quang đãng
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
-5 ° -9 ° bầu trời quang đãng
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
-5 ° -9 ° bầu trời quang đãng
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
-5 ° -9 ° bầu trời quang đãng
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
-4 ° -8 ° bầu trời quang đãng
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
-1 ° -5 ° bầu trời quang đãng
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
3 ° -1 ° bầu trời quang đãng
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
4 ° 0 ° mây thưa
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
4 ° 0 ° mây rải rác
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
5 ° 1 ° mây cụm
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
5 ° 1 ° mây cụm
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
4 ° 0 ° tuyết rơi nhẹ
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
3 ° 0 ° mây rải rác
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
1 ° -3 ° tuyết rơi nhẹ
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
0 ° -4 ° tuyết rơi nhẹ
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
0 ° -4 ° tuyết rơi nhẹ
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
0 ° -3 ° tuyết rơi nhẹ
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
0 ° -2 ° tuyết rơi nhẹ
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
0 ° -3 ° tuyết rơi nhẹ
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
0 ° -3 ° mây đen u ám
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
-1 ° -4 ° mây đen u ám
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
-2 ° -4 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiojiri, Nagano
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
4 ° 0 ° tuyết rơi nhẹ
02/02
1 ° 0 ° mây đen u ám
03/02
1 ° 1 ° mây đen u ám
04/02
6 ° 4 ° tuyết rơi nhẹ
05/02
3 ° 3 ° tuyết rơi nhẹ
06/02
8 ° 8 ° mây rải rác
07/02
9 ° 9 ° tuyết rơi nhẹ
08/02
2 ° -1 ° tuyết rơi nhẹ

Windy Maps