Shiojiri, Nagano

10/12/2023 07:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

4 °

Cảm giác: 4 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 70 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiojiri, Nagano Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiojiri, Nagano
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702166400 : 1702166400
07:00
10/12
5 ° 5 ° bầu trời quang đãng
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
4 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
8 ° 8 ° bầu trời quang đãng
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
11 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
13 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
9 ° 8 ° bầu trời quang đãng
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
8 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
7 ° 6 ° mây thưa
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
7 ° 6 ° mây rải rác
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
7 ° 6 ° mây rải rác
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
7 ° 6 ° mây đen u ám
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
7 ° 6 ° mây đen u ám
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
7 ° 6 ° mây đen u ám
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
7 ° 6 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiojiri, Nagano
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
11/12
11 ° 10 ° mây rải rác
12/12
10 ° 10 ° mưa vừa
13/12
9 ° 9 ° mây thưa
14/12
11 ° 9 ° mây thưa
15/12
9 ° 7 ° mưa vừa
16/12
16 ° 15 ° mưa cường độ nặng
17/12
5 ° 2 ° rain and snow

Windy Maps