Shiojiri, Nagano

23/10/2021 02:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

7 °

Cảm giác: 7 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 85 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiojiri, Nagano Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiojiri, Nagano
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634929200 : 1634929200
02:00
23/10
7 ° 6 ° mây cụm
1634932800 : 1634932800
03:00
23/10
7 ° 6 ° mây cụm
1634936400 : 1634936400
04:00
23/10
6 ° 6 ° mây đen u ám
1634940000 : 1634940000
05:00
23/10
6 ° 6 ° mây đen u ám
1634943600 : 1634943600
06:00
23/10
7 ° 6 ° mây đen u ám
1634947200 : 1634947200
07:00
23/10
7 ° 6 ° mây đen u ám
1634950800 : 1634950800
08:00
23/10
8 ° 7 ° mây cụm
1634954400 : 1634954400
09:00
23/10
9 ° 8 ° mây cụm
1634958000 : 1634958000
10:00
23/10
10 ° 9 ° mây cụm
1634961600 : 1634961600
11:00
23/10
10 ° 9 ° mây cụm
1634965200 : 1634965200
12:00
23/10
11 ° 9 ° mây cụm
1634968800 : 1634968800
13:00
23/10
10 ° 9 ° mây cụm
1634972400 : 1634972400
14:00
23/10
9 ° 8 ° mây thưa
1634976000 : 1634976000
15:00
23/10
6 ° 5 ° mây thưa
1634979600 : 1634979600
16:00
23/10
5 ° 3 ° mây thưa
1634983200 : 1634983200
17:00
23/10
4 ° 2 ° mây thưa
1634986800 : 1634986800
18:00
23/10
3 ° 2 ° mây thưa
1634990400 : 1634990400
19:00
23/10
3 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
2 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
2 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
2 ° 2 ° bầu trời quang đãng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
2 ° 2 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiojiri, Nagano
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
9 ° 8 ° mây cụm
24/10
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
25/10
14 ° 13 ° mưa nhẹ
26/10
16 ° 16 ° mây thưa
27/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
28/10
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
29/10
12 ° 10 ° mưa nhẹ
30/10
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng