Shiojiri, Nagano

04/06/2023 04:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

11 °

Cảm giác: 10 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 86 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiojiri, Nagano Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiojiri, Nagano
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685826000 : 1685826000
04:00
04/06
11 ° 10 ° mây rải rác
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
12 ° 11 ° mây rải rác
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
13 ° 12 ° mây rải rác
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
16 ° 15 ° mây cụm
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
19 ° 18 ° mây cụm
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
23 ° 22 ° mây cụm
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
23 ° 22 ° mây cụm
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
24 ° 23 ° mây rải rác
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
23 ° 22 ° mây cụm
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
23 ° 22 ° mây cụm
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
23 ° 22 ° mây rải rác
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
21 ° 21 ° mây rải rác
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
19 ° 18 ° mây rải rác
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
15 ° 15 ° mây cụm
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
14 ° 13 ° mây cụm
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
13 ° 12 ° mây cụm
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
12 ° 11 ° mây thưa
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
11 ° 11 ° mây rải rác
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
11 ° 10 ° mây rải rác
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
11 ° 10 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiojiri, Nagano
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
23 ° 22 ° mây cụm
05/06
24 ° 23 ° mây cụm
06/06
24 ° 23 ° mưa nhẹ
07/06
24 ° 24 ° mưa nhẹ
08/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
09/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
10/06
20 ° 20 ° mưa nhẹ
11/06
28 ° 28 ° mưa nhẹ

Windy Maps