Trực Ninh, Nam Dinh Province

28/05/2024 18:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 87 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trực Ninh, Nam Dinh Province Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trực Ninh, Nam Dinh Province
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
28 ° 35 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
28 ° 35 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
28 ° 35 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
29 ° 35 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
29 ° 35 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trực Ninh, Nam Dinh Province
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
29/05
31 ° 38 ° mây đen u ám
30/05
32 ° 38 ° mưa vừa
31/05
24 ° 25 ° mưa vừa
01/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
02/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
03/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
04/06
31 ° 38 ° mưa vừa

Windy Maps