Vụ Bản, Nam Định

10/12/2023 07:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vụ Bản, Nam Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vụ Bản, Nam Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702166400 : 1702166400
07:00
10/12
23 ° 24 ° mây cụm
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
24 ° 24 ° mây cụm
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
25 ° 25 ° mây cụm
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
27 ° 29 ° mây cụm
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
27 ° 27 ° mây cụm
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
25 ° 26 ° mây cụm
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
24 ° 25 ° mây rải rác
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
24 ° 25 ° mây thưa
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
24 ° 25 ° mây rải rác
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
24 ° 25 ° mây rải rác
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vụ Bản, Nam Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
11/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
12/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
14/12
27 ° 29 ° mây cụm
15/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ
16/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
17/12
14 ° 14 ° mưa nhẹ

Windy Maps