Xuân Trường, Nam Định

06/02/2023 23:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xuân Trường, Nam Định Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xuân Trường, Nam Định
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675674000 : 1675674000
16:00
06/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675677600 : 1675677600
17:00
06/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675681200 : 1675681200
18:00
06/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
20 ° 21 ° mây cụm
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
20 ° 21 ° mây cụm
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
20 ° 21 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
20 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xuân Trường, Nam Định
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
08/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
09/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
10/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
11/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
12/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
13/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps