Quyết Lợi, Nga Sơn

29/01/2023 17:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 37 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quyết Lợi, Nga Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quyết Lợi, Nga Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
17 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quyết Lợi, Nga Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
19 ° 17 ° bầu trời quang đãng
30/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
01/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
02/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
03/02
19 ° 20 ° mưa nhẹ
04/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ
05/02
17 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps