Quyết Lợi, Nga Sơn

08/06/2023 06:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 85 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quyết Lợi, Nga Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quyết Lợi, Nga Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686178800 : 1686178800
06:00
08/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686182400 : 1686182400
07:00
08/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686186000 : 1686186000
08:00
08/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686189600 : 1686189600
09:00
08/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686193200 : 1686193200
10:00
08/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1686196800 : 1686196800
11:00
08/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
1686200400 : 1686200400
12:00
08/06
31 ° 37 ° mây đen u ám
1686204000 : 1686204000
13:00
08/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1686207600 : 1686207600
14:00
08/06
30 ° 35 ° mây đen u ám
1686211200 : 1686211200
15:00
08/06
30 ° 35 ° mây đen u ám
1686214800 : 1686214800
16:00
08/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1686218400 : 1686218400
17:00
08/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1686222000 : 1686222000
18:00
08/06
30 ° 35 ° mây đen u ám
1686225600 : 1686225600
19:00
08/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686229200 : 1686229200
20:00
08/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686232800 : 1686232800
21:00
08/06
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1686236400 : 1686236400
22:00
08/06
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1686240000 : 1686240000
23:00
08/06
28 ° 34 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quyết Lợi, Nga Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
08/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
09/06
28 ° 32 ° mưa vừa
10/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 36 ° mưa vừa
13/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
15/06
30 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps