Quyết Lợi, Nga Sơn

18/05/2022 17:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 83 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quyết Lợi, Nga Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quyết Lợi, Nga Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quyết Lợi, Nga Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
19/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
20/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
21/05
27 ° 27 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa rất nặng
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
25/05
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps