Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn

11/12/2023 00:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 90 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702231200 : 1702231200
01:00
11/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702234800 : 1702234800
02:00
11/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702238400 : 1702238400
03:00
11/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702242000 : 1702242000
04:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702245600 : 1702245600
05:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702249200 : 1702249200
06:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702252800 : 1702252800
07:00
11/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
1702256400 : 1702256400
08:00
11/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
1702260000 : 1702260000
09:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702263600 : 1702263600
10:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702267200 : 1702267200
11:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702270800 : 1702270800
12:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702274400 : 1702274400
13:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702278000 : 1702278000
14:00
11/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
1702281600 : 1702281600
15:00
11/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
1702285200 : 1702285200
16:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702288800 : 1702288800
17:00
11/12
26 ° 27 ° mây đen u ám
1702292400 : 1702292400
18:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702296000 : 1702296000
19:00
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702299600 : 1702299600
20:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702303200 : 1702303200
21:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702306800 : 1702306800
22:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702310400 : 1702310400
23:00
11/12
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
12/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
14/12
26 ° 26 ° mây rải rác
15/12
26 ° 26 ° mây cụm
16/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
17/12
13 ° 13 ° mưa nhẹ
18/12
15 ° 15 ° mưa nhẹ

Windy Maps