Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn

23/10/2021 21:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
19 ° 19 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 19 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
27/10
26 ° 26 ° mây cụm
28/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
29/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
30/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ