Nghệ An

13/04/2024 17:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 81 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
27 ° 29 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 26 ° mây thưa
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 26 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
30 ° 35 ° bầu trời quang đãng
14/04
30 ° 34 ° mưa nhẹ
15/04
30 ° 34 ° mưa vừa
16/04
27 ° 27 ° mưa vừa
17/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ
18/04
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
19/04
35 ° 39 ° bầu trời quang đãng
20/04
36 ° 39 ° mây rải rác

Windy Maps