Anh Sơn, Nghệ An

17/05/2022 21:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 85 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Anh Sơn, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Anh Sơn, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Anh Sơn, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
29 ° 31 ° mây cụm
19/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
20/05
31 ° 38 ° mưa vừa
21/05
27 ° 27 ° mưa vừa
22/05
23 ° 23 ° mưa cường độ nặng
23/05
23 ° 24 ° mưa vừa
24/05
23 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps