Anh Sơn, Nghệ An

07/06/2023 19:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Anh Sơn, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Anh Sơn, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
30 ° 37 ° mây đen u ám
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
30 ° 37 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
27 ° 30 ° mưa vừa
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Anh Sơn, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 39 ° mưa vừa
08/06
35 ° 41 ° mưa nhẹ
09/06
33 ° 40 ° mưa vừa
10/06
28 ° 32 ° mưa vừa
11/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
30 ° 36 ° mưa vừa
13/06
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
14/06
30 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps