Diễn Châu, Nghệ An

23/10/2021 21:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 73 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Diễn Châu, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Diễn Châu, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 20 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
20 ° 19 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Diễn Châu, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
28/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
29/10
23 ° 24 ° mưa vừa
30/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ