Hưng Nguyên, Nghệ An

13/07/2024 19:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 72 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hưng Nguyên, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hưng Nguyên, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720872000 : 1720872000
19:00
13/07
30 ° 36 ° mây đen u ám
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
30 ° 36 ° mây đen u ám
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
30 ° 35 ° mây đen u ám
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
28 ° 33 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
36 ° 42 ° mưa nhẹ
14/07
35 ° 41 ° mưa nhẹ
15/07
31 ° 37 ° mưa vừa
16/07
27 ° 31 ° mưa vừa
17/07
28 ° 33 ° mưa vừa
18/07
26 ° 26 ° mưa vừa
19/07
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
20/07
32 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps