Hưng Nguyên, Nghệ An

13/04/2024 16:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 69 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hưng Nguyên, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hưng Nguyên, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
30 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
30 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
29 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
27 ° 29 ° mây rải rác
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 26 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 36 ° bầu trời quang đãng
14/04
31 ° 36 ° mưa nhẹ
15/04
31 ° 36 ° mưa vừa
16/04
27 ° 29 ° mưa vừa
17/04
31 ° 36 ° mưa nhẹ
18/04
32 ° 38 ° bầu trời quang đãng
19/04
36 ° 40 ° bầu trời quang đãng
20/04
36 ° 39 ° mây thưa

Windy Maps