Kỳ Sơn, Nghệ An

26/02/2024 07:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kỳ Sơn, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kỳ Sơn, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708905600 : 1708905600
07:00
26/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
28 ° 29 ° mây cụm
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
29 ° 30 ° mây rải rác
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
29 ° 30 ° mây rải rác
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
28 ° 29 ° mây rải rác
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
27 ° 28 ° mây rải rác
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
24 ° 24 ° mây thưa
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
21 ° 21 ° mây thưa
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
20 ° 20 ° mây rải rác
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
19 ° 20 ° mây rải rác
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
19 ° 20 ° mây rải rác
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
19 ° 20 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kỳ Sơn, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
27/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
28/02
31 ° 32 ° mây cụm
29/02
34 ° 36 ° mưa nhẹ
01/03
24 ° 25 ° mưa nhẹ
02/03
22 ° 22 ° mưa nhẹ
03/03
29 ° 30 ° mưa nhẹ
04/03
39 ° 38 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps