Nghĩa Đàn, Nghệ An

05/02/2023 15:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nghĩa Đàn, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nghĩa Đàn, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
06/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
07/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
08/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
09/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
10/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
11/02
30 ° 33 ° mây đen u ám
12/02
33 ° 35 ° mây thưa

Windy Maps