Quỳnh Lưu, Nghệ An

23/10/2021 22:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quỳnh Lưu, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 19 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quỳnh Lưu, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
27/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
28/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
29/10
24 ° 24 ° mưa vừa
30/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ