Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

31/01/2023 09:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

11 °

Cảm giác: 10 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 73 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675116000 : 1675116000
05:00
31/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675119600 : 1675119600
06:00
31/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675123200 : 1675123200
07:00
31/01
11 ° 10 ° mây thưa
1675126800 : 1675126800
08:00
31/01
12 ° 11 ° mây rải rác
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
14 ° 13 ° mây cụm
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
16 ° 15 ° mây cụm
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
19 ° 18 ° mây đen u ám
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
20 ° 19 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
20 ° 19 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
20 ° 19 ° mây cụm
01/02
21 ° 21 ° mây cụm
02/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
03/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
04/02
20 ° 20 ° mưa vừa
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
06/02
24 ° 24 ° mưa nhẹ
07/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps