Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

30/09/2022 19:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Thái Hòa, Nghệ An
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664510400 : 1664510400
11:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664514000 : 1664514000
12:00
30/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664517600 : 1664517600
13:00
30/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664521200 : 1664521200
14:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664524800 : 1664524800
15:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
23 ° 24 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Thái Hòa, Nghệ An
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
01/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
02/10
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
03/10
27 ° 31 ° mưa vừa
04/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
05/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps