Đất Mũi, Ngọc Hiển

23/10/2021 21:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 75 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đất Mũi, Ngọc Hiển Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đất Mũi, Ngọc Hiển
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
28 ° 32 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
28 ° 32 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
28 ° 32 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đất Mũi, Ngọc Hiển
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
28 ° 32 ° mưa vừa
24/10
28 ° 32 ° mưa vừa
25/10
28 ° 32 ° mưa vừa
26/10
28 ° 32 ° mưa vừa
27/10
28 ° 32 ° mưa vừa
28/10
28 ° 32 ° mưa vừa
29/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 33 ° mưa vừa