Bến Cam, Nhơn Trạch

03/10/2022 15:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 71 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bến Cam, Nhơn Trạch Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bến Cam, Nhơn Trạch
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
29 ° 34 ° mây đen u ám
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bến Cam, Nhơn Trạch
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
29 ° 34 ° mưa vừa
04/10
31 ° 36 ° mưa vừa
05/10
30 ° 35 ° mưa vừa
06/10
25 ° 26 ° mưa vừa
07/10
29 ° 33 ° mưa vừa
08/10
30 ° 34 ° mưa vừa
09/10
30 ° 34 ° mưa vừa
10/10
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps