Vĩnh Long 1, Như Thanh

24/05/2022 14:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 78 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Long 1, Như Thanh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Long 1, Như Thanh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
28 ° 33 ° mây đen u ám
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Long 1, Như Thanh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
27 ° 31 ° mưa vừa
25/05
29 ° 34 ° mưa vừa
26/05
32 ° 38 ° mưa vừa
27/05
32 ° 39 ° mưa vừa
28/05
33 ° 40 ° mưa vừa
29/05
33 ° 39 ° mưa vừa
30/05
31 ° 38 ° mưa vừa
31/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps