Gia Viễn, Ninh Bình

03/10/2022 16:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gia Viễn, Ninh Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gia Viễn, Ninh Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664762400 : 1664762400
09:00
03/10
27 ° 30 ° mây cụm
1664766000 : 1664766000
10:00
03/10
27 ° 30 ° mây cụm
1664769600 : 1664769600
11:00
03/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664773200 : 1664773200
12:00
03/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664776800 : 1664776800
13:00
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
29 ° 33 ° mưa vừa
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gia Viễn, Ninh Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
28 ° 31 ° mưa vừa
04/10
30 ° 35 ° mưa vừa
05/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa vừa
07/10
27 ° 30 ° mưa vừa
08/10
25 ° 26 ° mưa vừa
09/10
25 ° 26 ° mưa vừa
10/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps