Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

23/10/2021 22:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 76 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
27/10
26 ° 26 ° mây rải rác
28/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
30/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ