Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

20/05/2022 23:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
27 ° 30 ° mưa vừa
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
25/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
27/05
31 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps