Song Mỹ 1, Ninh Sơn

18/05/2022 16:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Song Mỹ 1, Ninh Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Song Mỹ 1, Ninh Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
27 ° 30 ° mưa vừa
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
26 ° 27 ° mưa vừa
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Song Mỹ 1, Ninh Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
32 ° 37 ° mưa vừa
19/05
31 ° 37 ° mưa vừa
20/05
32 ° 37 ° mưa vừa
21/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
25/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps