Thành phố Cam Ranh, Ninh Thuận

09/02/2023 02:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 88 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Cam Ranh, Ninh Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Cam Ranh, Ninh Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675882800 : 1675882800
02:00
09/02
25 ° 26 ° mây cụm
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
24 ° 24 ° mây cụm
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
28 ° 30 ° mây cụm
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
29 ° 31 ° mây cụm
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
29 ° 32 ° mây cụm
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
30 ° 32 ° mây cụm
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
30 ° 32 ° mây cụm
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
29 ° 32 ° mây đen u ám
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
28 ° 31 ° mây đen u ám
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
23 ° 23 ° mây rải rác
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
22 ° 23 ° mây thưa
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
22 ° 23 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Cam Ranh, Ninh Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
29 ° 32 ° mây cụm
10/02
30 ° 32 ° bầu trời quang đãng
11/02
30 ° 32 ° mây thưa
12/02
29 ° 32 ° mây đen u ám
13/02
30 ° 32 ° mây cụm
14/02
28 ° 29 ° mây đen u ám
15/02
28 ° 29 ° mưa nhẹ
16/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps