Thuận Bắc, Ninh Thuận

30/09/2022 19:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 76 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thuận Bắc, Ninh Thuận Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thuận Bắc, Ninh Thuận
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
31 ° 38 ° mây cụm
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
30 ° 37 ° mây cụm
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
29 ° 36 ° mây cụm
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
27 ° 27 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
25 ° 27 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thuận Bắc, Ninh Thuận
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
32 ° 36 ° mưa vừa
01/10
29 ° 34 ° mưa vừa
02/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
03/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
05/10
27 ° 27 ° mưa vừa
06/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
07/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps