2-chōme, Nishikanda

03/10/2022 15:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết 2-chōme, Nishikanda Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 2-chōme, Nishikanda
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664766000 : 1664766000
10:00
03/10
27 ° 28 ° mây cụm
1664769600 : 1664769600
11:00
03/10
27 ° 28 ° mây cụm
1664773200 : 1664773200
12:00
03/10
27 ° 28 ° mây cụm
1664776800 : 1664776800
13:00
03/10
27 ° 28 ° mây cụm
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
27 ° 27 ° mây đen u ám
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 25 ° mây thưa
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
24 ° 25 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 2-chōme, Nishikanda
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
26 ° 26 ° mây cụm
04/10
27 ° 28 ° bầu trời quang đãng
05/10
24 ° 24 ° mưa vừa
06/10
16 ° 15 ° mưa nhẹ
07/10
13 ° 13 ° mưa vừa
08/10
19 ° 19 ° mưa vừa
09/10
20 ° 20 ° mưa vừa
10/10
17 ° 17 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps