Khê Thi, Nông Cống

17/05/2022 21:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 78 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khê Thi, Nông Cống Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khê Thi, Nông Cống
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khê Thi, Nông Cống
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
30 ° 31 ° mây đen u ám
19/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
20/05
31 ° 36 ° mưa vừa
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
23 ° 24 ° mưa vừa
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps