Khê Thi, Nông Cống

25/09/2022 11:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mưa cường độ nặng Độ ẩm: 85 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khê Thi, Nông Cống Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khê Thi, Nông Cống
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
27 ° 31 ° mưa cường độ nặng
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
28 ° 31 ° mây đen u ám
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 25 ° mưa vừa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° mưa vừa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
23 ° 24 ° mưa vừa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
23 ° 24 ° mưa vừa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
23 ° 24 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khê Thi, Nông Cống
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
26/09
30 ° 34 ° mưa vừa
27/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
28/09
25 ° 26 ° mưa vừa
29/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
30/09
24 ° 24 ° mưa cường độ nặng
01/10
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
02/10
30 ° 33 ° mây cụm

Windy Maps