Izumi, Osaka

04/10/2022 06:48

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 61 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Izumi, Osaka Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Izumi, Osaka
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664838000 : 1664838000
06:00
04/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1664841600 : 1664841600
07:00
04/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1664845200 : 1664845200
08:00
04/10
26 ° 26 ° mây rải rác
1664848800 : 1664848800
09:00
04/10
26 ° 26 ° mây rải rác
1664852400 : 1664852400
10:00
04/10
27 ° 28 ° mây rải rác
1664856000 : 1664856000
11:00
04/10
28 ° 29 ° mây cụm
1664859600 : 1664859600
12:00
04/10
28 ° 30 ° mây cụm
1664863200 : 1664863200
13:00
04/10
28 ° 29 ° mây cụm
1664866800 : 1664866800
14:00
04/10
27 ° 29 ° mây đen u ám
1664870400 : 1664870400
15:00
04/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664874000 : 1664874000
16:00
04/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
1664877600 : 1664877600
17:00
04/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664881200 : 1664881200
18:00
04/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
1664884800 : 1664884800
19:00
04/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
1664888400 : 1664888400
20:00
04/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
1664892000 : 1664892000
21:00
04/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664895600 : 1664895600
22:00
04/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664899200 : 1664899200
23:00
04/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Izumi, Osaka
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
05/10
19 ° 19 ° mưa vừa
06/10
17 ° 16 ° mưa vừa
07/10
16 ° 16 ° mưa vừa
08/10
22 ° 22 ° mây đen u ám
09/10
17 ° 18 ° mưa vừa
10/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
11/10
21 ° 20 ° mây thưa

Windy Maps