Miền Trung, Pháp

29/01/2023 15:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

1 °

Cảm giác: -2 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 95 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Miền Trung, Pháp Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Miền Trung, Pháp
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674950400 : 1674950400
07:00
29/01
0 ° -3 ° mây cụm
1674954000 : 1674954000
08:00
29/01
1 ° -2 ° mây rải rác
1674957600 : 1674957600
09:00
29/01
0 ° -3 ° mây rải rác
1674961200 : 1674961200
10:00
29/01
-1 ° -3 ° mây rải rác
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
-2 ° -5 ° mây rải rác
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
-3 ° -5 ° mây rải rác
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
-4 ° -6 ° mây rải rác
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
-4 ° -6 ° mây rải rác
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
-3 ° -6 ° mây rải rác
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
-1 ° -4 ° mây cụm
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
0 ° -2 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
2 ° 0 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
3 ° 1 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
4 ° 1 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
4 ° 2 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
4 ° 2 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
2 ° 1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Miền Trung, Pháp
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
3 ° 1 ° mây cụm
30/01
4 ° 0 ° mưa nhẹ
31/01
5 ° 4 ° mây đen u ám
01/02
6 ° 4 ° mưa nhẹ
02/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
03/02
6 ° 4 ° mây đen u ám
04/02
8 ° 6 ° mây đen u ám
05/02
9 ° 7 ° mây thưa

Windy Maps