Cẩm Khê, Phú Thọ

23/09/2023 20:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Khê, Phú Thọ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 27 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Khê, Phú Thọ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
24/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
25/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
26/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
28/09
30 ° 36 ° mưa vừa
29/09
30 ° 36 ° mưa nhẹ
30/09
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps