Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

30/09/2022 20:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 92 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
01/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
02/10
28 ° 31 ° mưa vừa
03/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
04/10
29 ° 33 ° mưa vừa
05/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps