Thanh Sơn, Phú Thọ

23/09/2023 14:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Sơn, Phú Thọ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Sơn, Phú Thọ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
33 ° 39 ° mây cụm
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
33 ° 39 ° mây cụm
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
33 ° 39 ° mây rải rác
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
27 ° 30 ° mây thưa
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Sơn, Phú Thọ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
33 ° 39 ° mưa nhẹ
24/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
25/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 35 ° mây đen u ám
28/09
29 ° 35 ° mưa vừa
29/09
30 ° 35 ° mưa vừa
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps