Thanh Thủy, Phú Thọ

07/06/2023 19:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

36 °

Cảm giác: 42 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 48 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Thủy, Phú Thọ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Thủy, Phú Thọ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
36 ° 42 ° mây cụm
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
36 ° 42 ° mây cụm
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
36 ° 42 ° mây cụm
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
35 ° 41 ° mưa nhẹ
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
34 ° 41 ° mây cụm
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
32 ° 37 ° mây cụm
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
29 ° 35 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Thủy, Phú Thọ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 40 ° mưa vừa
08/06
34 ° 41 ° mưa vừa
09/06
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
10/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
11/06
31 ° 36 ° mây đen u ám
12/06
26 ° 26 ° mưa vừa
13/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps