Phú Yên

23/09/2023 15:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 54 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Yên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Yên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
31 ° 33 ° mưa nhẹ
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
30 ° 33 ° mây đen u ám
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
28 ° 31 ° mây đen u ám
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
27 ° 29 ° mưa vừa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
22 ° 23 ° mây đen u ám
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
22 ° 23 ° mây cụm
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
22 ° 22 ° mây cụm
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
22 ° 22 ° mây cụm
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
22 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Yên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 32 ° mưa vừa
24/09
25 ° 26 ° mưa vừa
25/09
22 ° 23 ° mưa vừa
26/09
23 ° 24 ° mưa nhẹ
27/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
28/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
30/09
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps