Phú Yên

30/09/2022 20:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Yên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Yên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
22 ° 23 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Yên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
30 ° 32 ° mưa vừa
01/10
27 ° 27 ° mưa vừa
02/10
26 ° 26 ° mưa vừa
03/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
04/10
27 ° 28 ° mưa nhẹ
05/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
06/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
07/10
27 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps