Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

17/05/2022 14:58

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652760000 : 1652760000
11:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1652763600 : 1652763600
12:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 30 ° mưa vừa
18/05
30 ° 34 ° mưa vừa
19/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
20/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
21/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps