Nam-gu, Pohang-si

23/06/2024 04:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 99 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nam-gu, Pohang-si Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nam-gu, Pohang-si
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1719090000 : 1719090000
04:00
23/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1719093600 : 1719093600
05:00
23/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1719097200 : 1719097200
06:00
23/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1719100800 : 1719100800
07:00
23/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1719104400 : 1719104400
08:00
23/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1719108000 : 1719108000
09:00
23/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719111600 : 1719111600
10:00
23/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719115200 : 1719115200
11:00
23/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719118800 : 1719118800
12:00
23/06
23 ° 23 ° mây đen u ám
1719122400 : 1719122400
13:00
23/06
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1719126000 : 1719126000
14:00
23/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1719129600 : 1719129600
15:00
23/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1719133200 : 1719133200
16:00
23/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1719136800 : 1719136800
17:00
23/06
23 ° 24 ° mây cụm
1719140400 : 1719140400
18:00
23/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1719144000 : 1719144000
19:00
23/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1719147600 : 1719147600
20:00
23/06
21 ° 22 ° mây rải rác
1719151200 : 1719151200
21:00
23/06
21 ° 22 ° mây rải rác
1719154800 : 1719154800
22:00
23/06
21 ° 22 ° mây cụm
1719158400 : 1719158400
23:00
23/06
21 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nam-gu, Pohang-si
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
24/06
30 ° 32 ° mưa nhẹ
25/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
26/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
27/06
27 ° 27 ° mây đen u ám
28/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
29/06
29 ° 31 ° mây cụm
30/06
23 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps