Khu Phố 2, Quận 9

23/10/2021 20:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa rào Độ ẩm: 100 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khu Phố 2, Quận 9 Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khu Phố 2, Quận 9
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
25 ° 26 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khu Phố 2, Quận 9
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 36 ° mưa vừa
24/10
32 ° 38 ° mưa vừa
25/10
30 ° 35 ° mưa vừa
26/10
32 ° 37 ° mưa vừa
27/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
28/10
28 ° 33 ° mưa nhẹ
29/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/10
30 ° 36 ° mưa vừa