Quảng Bình

31/01/2023 11:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 52 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
18 ° 17 ° mây thưa
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
19 ° 18 ° mây thưa
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
21 ° 21 ° mây thưa
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
24 ° 24 ° mây thưa
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
27 ° 27 ° mây thưa
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
30 ° 29 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
30 ° 29 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
29 ° 28 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
15 ° 15 ° mây thưa
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
14 ° 14 ° mây thưa
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
14 ° 14 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
24 ° 24 ° mây thưa
01/02
31 ° 30 ° mây đen u ám
02/02
29 ° 30 ° mây cụm
03/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
04/02
30 ° 31 ° mây cụm
05/02
31 ° 32 ° mưa nhẹ
06/02
32 ° 33 ° mưa nhẹ
07/02
32 ° 33 ° mây rải rác

Windy Maps