Quảng Bình

23/04/2024 06:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 58 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
25 ° 25 ° mây thưa
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
26 ° 26 ° mây thưa
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
28 ° 28 ° mây thưa
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
31 ° 31 ° mây thưa
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
34 ° 36 ° mây thưa
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
38 ° 40 ° mây thưa
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
40 ° 41 ° mây thưa
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
41 ° 42 ° mây thưa
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
39 ° 40 ° mây đen u ám
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
38 ° 38 ° mây đen u ám
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
37 ° 37 ° mây đen u ám
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
36 ° 37 ° mây cụm
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
34 ° 34 ° mây cụm
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
31 ° 31 ° mây cụm
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
30 ° 30 ° mây rải rác
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
29 ° 29 ° mây thưa
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
28 ° 28 ° mây thưa
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
27 ° 28 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
38 ° 40 ° mây thưa
24/04
38 ° 39 ° mây thưa
25/04
38 ° 40 ° bầu trời quang đãng
26/04
36 ° 38 ° mây rải rác
27/04
37 ° 38 ° mây thưa
28/04
37 ° 39 ° bầu trời quang đãng
29/04
38 ° 39 ° bầu trời quang đãng
30/04
37 ° 39 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps