Quảng Bình

07/06/2023 20:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
23 ° 24 ° mưa vừa
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
28 ° 32 ° mưa vừa
08/06
25 ° 26 ° mưa vừa
09/06
24 ° 25 ° mưa vừa
10/06
26 ° 26 ° mưa vừa
11/06
24 ° 25 ° mưa vừa
12/06
25 ° 26 ° mưa vừa
13/06
25 ° 26 ° mưa vừa
14/06
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps